Baking

Mượn hình của savourdays.com bạn Trang để minh họa tí ^^

Hôm nay thì biết vì sao làm bánh mãi mà nó không chịu bông lên. Trong cái rủi có cái may vì mình không cho bơ (quên) vào hỗn hợp lòng đỏ trứng và đường nên lúc đánh nó bông lên được vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s